Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Mình cần tìm đơn vị hiệp tác trong dự án SEO cho đơn vị mình. dự án khai triển sau tháng 4

Mình cần tìm doanh nghiệp hợp tác trong dự án SEO cho doanh nghiệp mình. dự án khai triển sau tháng 2

Một số lưu ý :
- site : http://oê.vn
- key word : khoảng 30 từ khóa
- Kpi cam kết : Top 2-6
- tính sổ : Thanh toán theo tiến độ KPI.
- Có quyền biên tập Content trên website.
- Yêu cầu là đơn vị để có thể Thanh toán hóa đơn được

Bộ từ khóa này đã SEO được 8 tháng trước đó nhưng đơn vị thuê làm ăn như cái mền.
doanh nghiệp nào muốn cộng tác liên quan mình : O934225O77 . Mình sẽ gửi bộ key word

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét