Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Chi tiết Web Backlink Redirects hiệu quả

Để Web Backlink redirect tối ưu


Dịch vụ Backlink chuyến hướng an toàn : Cách chuyển tiếp liên hệ URL của Web bị canh tân trong trong kí vãng bởi những spammers và đông đảo máy kiếm gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. vì vậy nếu bạn có ý định dùng công nghệ chuyển hướng cho địa chỉ URL trên trang thì bạn chỉ nên áp dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo sử dụng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm chắc chắn server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép dùng .htaccess để áp dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các web site của bạn. giả dụ bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên không thể tải lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ càng đừng thay đổi nếu bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét